Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης - Πολιτική απορρήτου

Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ασφάλειας και Απορρήτου

1. Γενικά: Κάθε χρήστης του διαδικτύου, πριν την πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα και τη χρήση πληροφοριών εξ αυτής, οφείλει να λάβει γνώση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του (καθώς και των σχετικών παραβιάσεων αυτών) που συνεπάγεται η διαδικτυακή πρόσβασή του, στην κοινωνία της πληροφορίας. Επίσης, οφείλει να συμβουλευτεί και να ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπουν οι όροι χρήσης των φορέων παροχής κοινωνίας της πληροφορίας. Οι παρόντες όροι χρήσης περιλαμβάνουν μία σειρά κανόνων, στους οποίους αναπτύσσεται λεπτομερώς το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της παρεχόμενης και διαχειριζόμενης πληροφορίας, κατηγορίες παραβιάσεων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα προστασίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τόσο των διακομιστών της πληροφορίας όσο και των χρηστών αυτής. Η επίσκεψη και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και οι οποίοι ισχύουν άμεσα, από την πρώτη επίσκεψη σας στον παρόντα δικτυακό τόπο. Παρακαλούμε όπως δείξετε την πρέπουσα σημασία στην ανάγνωση των παρόντων όρων, οι οποίοι κρίνονται ως ουσιώδεις, αφού αποτελούν τη μεταξύ μας νομική συμφωνία, για τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. Αντικείμενο: Η ιστοσελίδα meteology.gr έχει ως αντικείμενο την παροχή μετεωρολογικών πληροφοριών, με τη μορφή προγνώσεων και εικόνας από ζωντανές κάμερες. Σημειώνεται ρητά πως πρόκειται για ερασιτεχνικές μετεωρολογικές προγνώσεις, από ερασιτέχνη και όχι επαγγελματία μετεωρολόγο. Σε κάθε περίπτωση, ποτέ μη λαμβάνετε κρίσιμες για τη ζωή ή/και την υγεία σας αποφάσεις, βασιζόμενοι σ’ αυτές ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες καιρού από το διαδίκτυο. Οι δημιουργοί της παρούσας ιστοσελίδας δε φέρουν ΚΑΜΙΑ ευθύνη, σε περίπτωση βλάβης ή/και ζημίας της ζωής, της υγείας ή/και της περιουσίας σας, αν βασιστείτε σε αυτές τις πληροφορίες, για κρίσιμες αποφάσεις.

3. Ιδιοκτησία παρεχόμενης Πληροφορίας και Πνευματικά Δικαιώματα:
Η ιστοσελίδα meteology.gr και το περιεχόμενο της (συμπεριλαμβανομένων μετεωρολογικών προγνώσεων, ζωντανών βίντεο, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας meteology.gr και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς επίσης η παρουσίαση των παραπάνω στην ιστοσελίδα μας σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, τροποποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας μας.

4. Περιορισμός ευθύνης: Τα δεδομένα που παρέχονται από την παρούσα ιστοσελίδα έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, δεν προτρέπουν σε οποιαδήποτε περίπτωση σε πραγματοποίηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων, ανανεώνονται και τροποποιούνται συνεχώς. Σε καμία περίπτωση δεν εγγυόμαστε την απόλυτη αρτιότητα, πληρότητα, επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτών για λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση, δεν ευθυνόμαστε για ενδεχόμενα λάθη και δεν υποχρεούμαστε σε αποζημίωση ή και επανόρθωση οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής. Ποτέ μη λαμβάνετε κρίσιμες για τη ζωή ή/και την υγεία σας αποφάσεις, βασιζόμενοι σ’ αυτές ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες καιρού από το διαδίκτυο. Οι δημιουργοί της παρούσας ιστοσελίδας δε φέρουν ΚΑΜΙΑ ευθύνη, σε περίπτωση βλάβης ή/και ζημίας της ζωής, της υγείας ή/και της περιουσίας σας, αν βασιστείτε σε αυτές τις πληροφορίες, για κρίσιμες αποφάσεις.

Οι μετεωρολογικές πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο έχουν συγκεντρωθεί με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια παροχής όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστης μετεωρολογικής πρόβλεψης, με πληρότητα, εγκυρότητα και ακρίβεια, η φύση του αντικειμένου της μετεωρολογίας, δε μπορεί να είναι πάντοτε απολύτως ακριβής. Συνεπώς, η χρήση της ιστοσελίδας, γίνεται πάντοτε με αποκλειστική ευθύνη και πρωτοβουλία του χρήστη αυτής και η meteology.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία πιθανόν υποστεί. Η χρήση όλων των στοιχείων που παρέχονται από την ιστοσελίδα μας, παρέχεται δωρεάν, χωρίς καμία άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση. Παράλληλα, διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης ή αναπροσαρμογής οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ οι εκάστοτε πιθανές αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα μας. Μετά από την δημοσίευση των τροποποιήσεων, η χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο.

5. Η ιστοσελίδα μας και οι κάμερες που χρησιμοποιούμε για παροχή εικόνας, ΔΕΝ καταγράφουν δεδομένα εικόνας ή ήχου, παρά μόνο μεταδίδουν ζωντανά. Σε καμία περίπτωση δε θα αποθηκευτούν δεδομένα εικόνας ή ήχου, ούτε φυσικά θα χρησιμοποιηθούν για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο. Οι κάμερες που χρησιμοποιούνται για την προβολή εικόνων, δε φέρουν δυνατότητα στρέψης, εστίασης (ζουμ) και καταγραφής ήχου. Πρόκειται για τεχνικά μέσα, φιλικά εν γένει προς την ιδιωτικότητα, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία και νομολογία. Σε κάθε περίπτωση, έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, για αποφυγή προβολής προσωπικών δεδομένων, μέσω των καμερών της ιστοσελίδας μας (θόλωμα εικόνας, τοπική διαγραφή, μαύρισμα κλπ.). Αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της παρεχόμενη εικόνας, μέσω των καμερών, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα.

6. Ο παρών ιστότοπος αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Παρακάτω θα βρείτε αναλυτική περιγραφή του τρόπου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας μας κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Με την επίσκεψη και πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και δίχως άλλο, τους όρους που περιγράφονται στην πολιτική αυτή.

7. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που
αναφέρονται εδώ. Ενδέχεται να προβούμε σε τροποποίηση των όρων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για αυτό παρακαλούμε, να ελέγχετε τακτικά τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθ’ όσον με την επίσκεψή σας αποδέχεστε τους παρόντες όρους και τις τροποποιήσεις τους.

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στο meteology.gr συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

α) Δεδομένα πλοήγησης
Ο ιστοχώρος μας συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως τα cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Επιπλέον, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει ο χρήστης. Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας.

β) Φόρμα επικοινωνίας
Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε σχετικό σύνδεσμο (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ), στον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για επίλυση προβλημάτων, προβολή αντιρρήσεων, αιτήματα διαγραφής τυχόν προσωπικών δεδομένων και δήλωσης εναντίωσης.

Εφόσον χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας μας για να επικοινωνήσετε με τον ιστοχώρο μας, συλλέγουμε το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας με τη συγκατάθεσή σας, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του ιστοχώρου μας δε διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες, με εξαίρεση την περίπτωση όπου παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωσή μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται.

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, όπως προαναφέρθηκε, ενδέχεται να συγκεντρώνονται στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών με τη χρήση cookies. Η χρήση των cookies διευκολύνει την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, την ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις υπηρεσίες μας.

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies, αν το επιλέξετε. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους browsers, ώστε που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να διαγράψετε ή να καταργήσετε
ορισμένα cookies, ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών, χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο: Οι προαναφερόμενοι όροι χρήσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας meteology.gr και του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας. Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας μας παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην αντίστοιχη πλατφόρμα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, για την δικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς πιθανόν προκύψει, συμφωνείται ρητά από τον επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας, πως αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Όροι Χρήσης της Εφαρμογής «Meteology LiveCams» και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ασφάλειας και Απορρήτου.

1. Γενικά: Κάθε χρήστης του διαδικτύου, πριν την πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα ή εφαρμογή για τη χρήση πληροφοριών εξ αυτής, οφείλει να λάβει γνώση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του (καθώς και των σχετικών παραβιάσεων αυτών) που συνεπάγεται η διαδικτυακή πρόσβασή του, στην κοινωνία της πληροφορίας. Επίσης, οφείλει να συμβουλευτεί και να ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπουν οι όροι χρήσης των φορέων παροχής κοινωνίας της πληροφορίας. Οι παρόντες όροι χρήσης περιλαμβάνουν μία σειρά κανόνων, στους οποίους αναπτύσσεται λεπτομερώς το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της παρεχόμενης και διαχειριζόμενης πληροφορίας, κατηγορίες παραβιάσεων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα προστασίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τόσο των διακομιστών της πληροφορίας όσο και των χρηστών αυτής. Η επίσκεψη και χρήση της παρούσας εφαρμογής, αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και οι οποίοι ισχύουν άμεσα, από την πρώτη επίσκεψη σας στον παρόντα δικτυακό τόπο. Παρακαλούμε όπως δείξετε την πρέπουσα σημασία στην ανάγνωση των παρόντων όρων, οι οποίοι κρίνονται ως ουσιώδεις, αφού αποτελούν τη μεταξύ μας νομική συμφωνία, για τη χρήση της εφαρμογής μας.

2. Αντικείμενο: Η εφαρμογή «Meteology LiveCams» έχει ως αντικείμενο την παροχή μετεωρολογικών πληροφοριών, με τη μορφή προγνώσεων και εικόνας από ζωντανές κάμερες. Σημειώνεται ρητά πως πρόκειται για αυτοματοποιημένες μετεωρολογικές προγνώσεις, όπου τα δεδομένα αντλούντε αυτόματα από τους παρόχους: GFS, Meteociel, Open Weather,όπου και κατ’ επέκταση η εφαρμογή «Meteology LiveCams», απλώς αναμεταδίδει τις μετεωρολογικές πληροφορίες κατ’όπιν εγκρίσεως των παραπάνω παρόχων.

Σε κάθε περίπτωση, ποτέ μη λαμβάνετε κρίσιμες για τη ζωή ή/και την υγεία σας αποφάσεις, βασιζόμενοι σ’ αυτές ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες καιρού από το διαδίκτυο. Οι δημιουργοί της παρούσας εφαρμογής δε φέρουν ΚΑΜΙΑ ευθύνη, σε περίπτωση βλάβης ή/και ζημίας της ζωής, της υγείας ή/και της περιουσίας σας, αν βασιστείτε σε αυτές τις πληροφορίες, για κρίσιμες αποφάσεις.

3. Ιδιοκτησία παρεχόμενης Πληροφορίας και Πνευματικά Δικαιώματα:
Η εφαρμογή Meteology LiveCams και το περιεχόμενο της (συμπεριλαμβανομένων μετεωρολογικών προγνώσεων, σύνδεσμους καμερών και όλου του υλικού τόσο της εφαρμογής Meteology LiveCams όσο και της ιστοσελίδας www.meteology.gr, ζωντανών βίντεο, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας Meteology και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς επίσης η παρουσίαση των παραπάνω στην εφαρμογή, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, τροποποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της εφαρμογής, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της από την ιδιοκτήτρια της παρούσας εφαρμογής.

4. Περιορισμός ευθύνης: Τα δεδομένα που παρέχονται από την παρούσα εφαρμογή έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, δεν προτρέπουν σε οποιαδήποτε περίπτωση σε πραγματοποίηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων, ανανεώνονται και τροποποιούνται συνεχώς. Σε καμία περίπτωση δεν εγγυόμαστε την απόλυτη αρτιότητα, πληρότητα, επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτών για λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση, δεν ευθυνόμαστε για ενδεχόμενα λάθη και δεν υποχρεούμαστε σε αποζημίωση ή και επανόρθωση οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής. Ποτέ μη λαμβάνετε κρίσιμες για τη ζωή ή/και την υγεία σας αποφάσεις, βασιζόμενοι σ’ αυτές ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες καιρού από το διαδίκτυο. Η δημιουργός της παρούσης εφαρμογής δε φέρει ΚΑΜΙΑ ευθύνη, σε περίπτωση βλάβης ή/και ζημίας της ζωής, της υγείας ή/και της περιουσίας σας, αν βασιστείτε σε αυτές τις πληροφορίες, για κρίσιμες αποφάσεις. Οι μετεωρολογικές πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα εφαρμογή έχουν συγκεντρωθεί με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια παροχής όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστης μετεωρολογικής πρόβλεψης, με πληρότητα, εγκυρότητα και ακρίβεια, η φύση του αντικειμένου της μετεωρολογίας, δε μπορεί να είναι πάντοτε απολύτως ακριβής. Συνεπώς, η χρήση της εφαρμογής, γίνεται πάντοτε με αποκλειστική ευθύνη και πρωτοβουλία του χρήστη αυτής και η Meteology LiveCams δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία πιθανόν υποστεί. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης ή αναπροσαρμογής οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ οι εκάστοτε πιθανές αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση τους στην εφαρμογή μας. Μετά από την δημοσίευση των τροποποιήσεων, η χρήση της εφαρμογής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην εφαρμογή, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο.

5. Η εφαρμογή και οι κάμερες που χρησιμοποιούμε για παροχή εικόνας, ΔΕΝ καταγράφουν δεδομένα εικόνας ή ήχου, παρά μόνο μεταδίδουν ζωντανά. Σε καμία περίπτωση δε θα αποθηκευτούν δεδομένα εικόνας ή ήχου, ούτε φυσικά θα χρησιμοποιηθούν για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο. Οι κάμερες που χρησιμοποιούνται για την προβολή εικόνων, δε φέρουν δυνατότητα στρέψης, εστίασης (ζουμ) και καταγραφής ήχου. Πρόκειται για τεχνικά μέσα, φιλικά εν γένει προς την ιδιωτικότητα, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία και νομολογία. Σε κάθε περίπτωση, έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, για αποφυγή προβολής προσωπικών δεδομένων, μέσω των καμερών της εφαρμογής (θόλωμα εικόνας, τοπική διαγραφή, μαύρισμα κλπ.). Αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της εικόνας που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της παρεχόμενη εικόνας, μέσω των καμερών, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα.

6. Η παρούσα εφαρμογή αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Παρακάτω θα βρείτε αναλυτική περιγραφή του τρόπου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων των χρηστών της εφαρμογής κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με την επίσκεψη και πλοήγησή σας στην εφαρμογή, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και δίχως άλλο, τους όρους που περιγράφονται στην πολιτική αυτή.

7. Ο επισκέπτης-χρήστης της εφαρμογής οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται εδώ. Ενδέχεται να προβούμε σε τροποποίηση των όρων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για αυτό παρακαλούμε, να ελέγχετε τακτικά τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθ’ όσον με την επίσκεψή σας αποδέχεστε τους παρόντες όρους και τις τροποποιήσεις τους.

Κατά την επίσκεψη και χρήση της εφαρμογής συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

α) Δεδομένα πλοήγησης
Η εφαρμογή συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως τα cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή η τηλεφωνική συσκευή του. Επιπλέον, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης. Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στις πληροφορίες της εφαρμογής μας.

β) Φόρμα επικοινωνίαςΣτην εφαρμογή θα βρείτε σχετική ενότητα (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ), στον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για επίλυση προβλημάτων, προβολή αντιρρήσεων, αιτήματα διαγραφής τυχόν προσωπικών δεδομένων και δήλωσης εναντίωσης. Εφόσον χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας μας για να επικοινωνήσετε με τον ιστοχώρο μας, συλλέγουμε το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας με τη συγκατάθεσή σας, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του ιστοχώρου μας δε διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες, με εξαίρεση την περίπτωση όπου παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωσή μας. Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες της εφαρμογής ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται. Κατά την χρήση της εφαρμογής, όπως προαναφέρθηκε, ενδέχεται να συγκεντρώνονται στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών με τη χρήση cookies. Η χρήση των cookies διευκολύνει την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, την ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις υπηρεσίες μας. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies, αν το επιλέξετε. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους browsers, ώστε που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να διαγράψετε ή να καταργήσετε ορισμένα cookies, ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία της εφαρμογής. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών, χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο: Οι προαναφερόμενοι όροι χρήσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ της ιδιοκτήτριας της εφαρμογής Meteology LiveCams και του επισκέπτη/χρήστη της εφαρμογής. Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την διαχειρίστρια της εφαρμογής, παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην αντίστοιχη πλατφόρμα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, για την δικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς πιθανόν προκύψει, συμφωνείται ρητά από τον επισκέπτη/χρήστη της εφαρμογής, πως αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Comments are closed.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Font Resize
Contrast