Terms and Conditions

Όροι Χρήσης - Πολιτική απορρήτου

Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ασφάλειας και Απορρήτου

1. Γενικά: Κάθε χρήστης του διαδικτύου, πριν την πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα και τη χρήση πληροφοριών εξ αυτής, οφείλει να λάβει γνώση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του (καθώς και των σχετικών παραβιάσεων αυτών) που συνεπάγεται η διαδικτυακή πρόσβασή του, στην κοινωνία της πληροφορίας. Επίσης, οφείλει να συμβουλευτεί και να ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπουν οι όροι χρήσης των φορέων παροχής κοινωνίας της πληροφορίας. Οι παρόντες όροι χρήσης περιλαμβάνουν μία σειρά κανόνων, στους οποίους αναπτύσσεται λεπτομερώς το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της παρεχόμενης και διαχειριζόμενης πληροφορίας, κατηγορίες παραβιάσεων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα προστασίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τόσο των διακομιστών της πληροφορίας όσο και των χρηστών αυτής. Η επίσκεψη και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και οι οποίοι ισχύουν άμεσα, από την πρώτη επίσκεψη σας στον παρόντα δικτυακό τόπο. Παρακαλούμε όπως δείξετε την πρέπουσα σημασία στην ανάγνωση των παρόντων όρων, οι οποίοι κρίνονται ως ουσιώδεις, αφού αποτελούν τη μεταξύ μας νομική συμφωνία, για τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. Αντικείμενο: Η ιστοσελίδα meteology.gr έχει ως αντικείμενο την παροχή μετεωρολογικών πληροφοριών, με τη μορφή προγνώσεων και εικόνας από ζωντανές κάμερες. Σημειώνεται ρητά πως πρόκειται για ερασιτεχνικές μετεωρολογικές προγνώσεις, από ερασιτέχνη και όχι επαγγελματία μετεωρολόγο. Σε κάθε περίπτωση, ποτέ μη λαμβάνετε κρίσιμες για τη ζωή ή/και την υγεία σας αποφάσεις, βασιζόμενοι σ’ αυτές ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες καιρού από το διαδίκτυο. Οι δημιουργοί της παρούσας ιστοσελίδας δε φέρουν ΚΑΜΙΑ ευθύνη, σε περίπτωση βλάβης ή/και ζημίας της ζωής, της υγείας ή/και της περιουσίας σας, αν βασιστείτε σε αυτές τις πληροφορίες, για κρίσιμες αποφάσεις.

3. Ιδιοκτησία παρεχόμενης Πληροφορίας και Πνευματικά Δικαιώματα:
Η ιστοσελίδα meteology.gr και το περιεχόμενο της (συμπεριλαμβανομένων μετεωρολογικών προγνώσεων, ζωντανών βίντεο, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας meteology.gr και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς επίσης η παρουσίαση των παραπάνω στην ιστοσελίδα μας σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, τροποποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας μας.

4. Περιορισμός ευθύνης: Τα δεδομένα που παρέχονται από την παρούσα ιστοσελίδα έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, δεν προτρέπουν σε οποιαδήποτε περίπτωση σε πραγματοποίηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων, ανανεώνονται και τροποποιούνται συνεχώς. Σε καμία περίπτωση δεν εγγυόμαστε την απόλυτη αρτιότητα, πληρότητα, επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτών για λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση, δεν ευθυνόμαστε για ενδεχόμενα λάθη και δεν υποχρεούμαστε σε αποζημίωση ή και επανόρθωση οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής. Ποτέ μη λαμβάνετε κρίσιμες για τη ζωή ή/και την υγεία σας αποφάσεις, βασιζόμενοι σ’ αυτές ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες καιρού από το διαδίκτυο. Οι δημιουργοί της παρούσας ιστοσελίδας δε φέρουν ΚΑΜΙΑ ευθύνη, σε περίπτωση βλάβης ή/και ζημίας της ζωής, της υγείας ή/και της περιουσίας σας, αν βασιστείτε σε αυτές τις πληροφορίες, για κρίσιμες αποφάσεις.

Οι μετεωρολογικές πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο έχουν συγκεντρωθεί με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια παροχής όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστης μετεωρολογικής πρόβλεψης, με πληρότητα, εγκυρότητα και ακρίβεια, η φύση του αντικειμένου της μετεωρολογίας, δε μπορεί να είναι πάντοτε απολύτως ακριβής. Συνεπώς, η χρήση της ιστοσελίδας, γίνεται πάντοτε με αποκλειστική ευθύνη και πρωτοβουλία του χρήστη αυτής και η meteology.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία πιθανόν υποστεί. Η χρήση όλων των στοιχείων που παρέχονται από την ιστοσελίδα μας, παρέχεται δωρεάν, χωρίς καμία άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση. Παράλληλα, διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης ή αναπροσαρμογής οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ οι εκάστοτε πιθανές αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα μας. Μετά από την δημοσίευση των τροποποιήσεων, η χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο.

5. Η ιστοσελίδα μας και οι κάμερες που χρησιμοποιούμε για παροχή εικόνας, ΔΕΝ καταγράφουν δεδομένα εικόνας ή ήχου, παρά μόνο μεταδίδουν ζωντανά. Σε καμία περίπτωση δε θα αποθηκευτούν δεδομένα εικόνας ή ήχου, ούτε φυσικά θα χρησιμοποιηθούν για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο. Οι κάμερες που χρησιμοποιούνται για την προβολή εικόνων, δε φέρουν δυνατότητα στρέψης, εστίασης (ζουμ) και καταγραφής ήχου. Πρόκειται για τεχνικά μέσα, φιλικά εν γένει προς την ιδιωτικότητα, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία και νομολογία. Σε κάθε περίπτωση, έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, για αποφυγή προβολής προσωπικών δεδομένων, μέσω των καμερών της ιστοσελίδας μας (θόλωμα εικόνας, τοπική διαγραφή, μαύρισμα κλπ.). Αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της παρεχόμενη εικόνας, μέσω των καμερών, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα.

6. Ο παρών ιστότοπος αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Παρακάτω θα βρείτε αναλυτική περιγραφή του τρόπου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας μας κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Με την επίσκεψη και πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και δίχως άλλο, τους όρους που περιγράφονται στην πολιτική αυτή.

7. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που
αναφέρονται εδώ. Ενδέχεται να προβούμε σε τροποποίηση των όρων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για αυτό παρακαλούμε, να ελέγχετε τακτικά τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθ’ όσον με την επίσκεψή σας αποδέχεστε τους παρόντες όρους και τις τροποποιήσεις τους.

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στο meteology.gr συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

α) Δεδομένα πλοήγησης
Ο ιστοχώρος μας συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως τα cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Επιπλέον, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει ο χρήστης. Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας.

β) Φόρμα επικοινωνίας
Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε σχετικό σύνδεσμο (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ), στον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για επίλυση προβλημάτων, προβολή αντιρρήσεων, αιτήματα διαγραφής τυχόν προσωπικών δεδομένων και δήλωσης εναντίωσης.

Εφόσον χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας μας για να επικοινωνήσετε με τον ιστοχώρο μας, συλλέγουμε το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας με τη συγκατάθεσή σας, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του ιστοχώρου μας δε διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες, με εξαίρεση την περίπτωση όπου παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωσή μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται.

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, όπως προαναφέρθηκε, ενδέχεται να συγκεντρώνονται στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών με τη χρήση cookies. Η χρήση των cookies διευκολύνει την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, την ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις υπηρεσίες μας.

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies, αν το επιλέξετε. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους browsers, ώστε που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να διαγράψετε ή να καταργήσετε
ορισμένα cookies, ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών, χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο: Οι προαναφερόμενοι όροι χρήσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας meteology.gr και του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας. Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας μας παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην αντίστοιχη πλατφόρμα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, για την δικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς πιθανόν προκύψει, συμφωνείται ρητά από τον επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας, πως αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Terms of Use of the “Meteology LiveCams” Application and Privacy Policy, Security and Privacy.

1. General:Every internet user, before accessing a website or application for the use of information from it, must be aware of his obligations and rights (as well as the relevant violations) that his internet access entails, in information society. He must also consult and follow the procedures provided by the terms of use of information society providers These terms of use include a set of rules, the legal framework for the operation of the information provided and managed is developed in detail, categories of breaches of rights and obligations, preventive and repressive measures to protect the rights and obligations of both information servers and users. Visiting and using this application constitutes your unconditional acceptance of the terms which you are required to read carefully and which apply immediately, from your first use of this application. Please indicate the proper importance in reading these terms, which are considered essential, as they constitute the legal agreement between us, for the use of our application.

2. Object:The application “Meteology LiveCams” aims to provide meteorological information, in the form of forecasts and images from live cameras. It is explicitly noted that these are automated meteorological forecasts, where the data are automatically extracted from the following providers: GFS (Global Forecasting System), Meteociel.fr, Open Weather, Sat24.com, Eumetsat, Met Office, Blitzortung.org, ΟpenStreetMap, OpenMapTiles by MapTiler, consequently and the application “Meteology LiveCams”, merely retransmits the meteorological information after the approval of the above providers.

In any case, never make critical decisions about your life and / or health, based on them or any other weather information from the internet. The creators of this application do NOT bear any responsibility, in case of damage and / or damage to your life, health and / or property, if you rely on this information, for critical decisions.

3. Ownership of Information and Copyright:
The “Meteology LiveCams” application and its content (including meteorological forecasts, live videos, texts, graphics, images, photographs, designs, software, links, etc.) are the intellectual property of the company “Meteology TZOUMA EFFROSYNI”, they are protected by Greek, EU and international laws on trademarks, industrial and intellectual property as well as the presentation of the above in the application, in no case should it be construed as a transfer or assignment of their license or right of use. Any copying, analog / digital recording and mechanical reproduction, distribution, transfer, downloading, modification, resale, production of work or misleading the public about the actual content provider, any reproduction, re-release, upload, announcement, dissemination or transmission or any other use of the content of the application, in any way or means for commercial or other purposes is permitted only with the prior written permission of the owner of this application.

4. Limitation of liability:The data provided by this application have a purely advisory and informative character and purpose, do not in any case urge to perform or non-specific actions, are constantly updated and modified. In any case we don’t guarantee the absolute perfection, completeness, adequacy and general suitability of these for making critical decisions. In any case, we are not responsible for possible mistakes and we are not obliged to compensate or even compensate for any immediate or indirect loss and positive or negative damage, even future. Never make decisions that are critical to your life and / or health, based on them or any other weather information on the internet. The creator of this application bears NO responsibility, in case of damage and / or damage to your life, health and / or property, if you rely on this information, for critical decisions. The meteorological information contained in this application has been collected with due care and diligence. However, despite the effort to provide the most reliable meteorological forecast possible, with completeness, validity and accuracy, the nature of the object of meteorology may not always be completely accurate. Therefore, the use of the application is always at the sole responsibility and initiative of the user and “Meteology LiveCams” is not responsible for any kind of damage that may occur. We reserve the right to modify or update at any time and without notice, in these terms of use, while any possible changes take effect from their publication in our application. Following the publication of the amendments, the use of the application implies the unconditional acceptance of these amendments. Existing as well as any new services included in the application are subject to these terms of use, unless expressly provided the opposite.

The application and the cameras we use to provide video, do NOT record video or audio data, but only broadcast live. In no case image or audio data will be stored, nor of course will they be used for any reason and in any way. Cameras used to view images do not have the ability to rotate, focus (zoom) and record audio. These are technical means, generally friendly to privacy, as defined in the current legislation and case law. In any case, the necessary measures have been taken to avoid displaying personal data through the application cameras (image blur, local deletion, blackening, etc.). If you have any legal or ethical issues with the content of the image, in particular with regard to its reproduction and use of the copyright and the image provided through the cameras, please notify us immediately.

6.The current application recognizes and respects the right to protection of personal data of internet users, in accordance with current legislation. Below you will find a detailed description of how the data of the users of the application are collected and processed during the visit or use of the provided services By visiting and navigating through the application, you unconditionally accept the terms described in this policy.

7.The visitor-user of the application must carefully read the terms and conditions of protection of his personal information mentioned here. We may modify the terms of protection of your personal data. herefore, please check these terms regularly for any changes, as you agree to these terms and modifications upon your visit and use.

When visiting and using the application we collect the following personal data:

a) Navigation data
The application collects identities of its users using technologies such as cookies and / or tracking Internet Protocol (IP) addresses. Cookies are small text files that are stored on the hard drive of each visitor / user and do not take note of any document or file from the computer or its telephone device. In addition, information about the sites that were visited by the visitor is automatically collected. The processing of the above data is done in order to provide you with seamless access to the information of our application.

b) Contact formIn the application you will find a relevant section (CONTACT), in which you can contact us for problem solving, objections, requests to delete any personal data and a statement of objection. If you use our contact form to contact us through the application, we collect your name and email address with your consent so that we can contact you. The personal data of the visitors and / or users of our application services are not passed on to third parties, unless you provide your consent for this purpose or for the establishment, exercise or support of legal claims or if this is necessary for the compliance with our legal obligation. The personal data concerning the visitors of the application and / or users of our electronic services are collected and kept for the absolutely necessary time and then they are deleted. By using the application, as mentioned above, user identification data may be collected using cookies. The use of cookies facilitates the storage of information about the user’s visit, the secure search, the calculation of the number of visitors or the facilitation of registration in our services. You can delete cookies if you want. You can delete all cookies that are already on your computer, as well as configure most browsers to prevent the installation of cookies. However, if you choose to delete or remove certain cookies, the operation of the application may be affected. To protect the personal data of users and visitors, we use secure connection and data security measures to prevent the risk of loss, misuse, unauthorized access and disclosure of your personal information.

8. Applicable Law: The aforementioned terms of use as well as any modification, change or alteration are governed and supplemented by Greek law, European Union law and relevant international treaties. Any provision of the above terms becomes contrary to law, automatically ceases to be valid and is removed from the present without in any way affecting the validity of the other terms. This is a complete agreement between the owner of the “Meteology LiveCams” application, Mrs TZOUMA EFFROSYNI and the visitor / user of the application. For any communication with the application administrator, please send an email to the respective communication platform. In any case, for the judicial settlement of any dispute that may arise, it is explicitly agreed by the visitor / user of the application, the Courts of Thessaloniki are competent.

Comments are closed.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Font Resize
Contrast