Σχετικά με το σταθμό

Ο σταθμός τροφοδοτείται από έναν μετεωρολογικό σταθμό Watson τύπου WH 1080. Τα δεδομένα συλλέγονται κάθε 60 δευτερόλεπτα και η σελίδα ενημερώνεται κάθε 1 λεπτό. Η σελίδα και τα δεδομένα της συλλέγονται από το Λογισμικό Cumulus. Ο σταθμός αποτελείται από ένα ανεμόμετρο, ένα βροχόμετρο και έναν αισθητήρα θερμοκρασίας-υγρασίας τοποθετημένα σε βέλτιστες θέσεις για την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια.

Σχετικά με την Περιοχή

Ο σταθμός βρίσκεται εγκατεστημένος στις εγκαταστάσεις του "Χούτας - Γεωργικά Φάρμακα", στην διαστάυρωση Νέας Σερμύλης, περίπου 1 χιλιόμετρο έξω απο τα Ψακούδια και 4 χιλιόμετρα απο την Ορμύλια.

Βρίσκεται σε ευθεία απόσταση 1,5 χιλιόμετρο απο τον Τορωναίο Κόλπο.

Σχετικά με τη σελίδα

Αυτή η σελίδα βασίζεται σε πρότυπο από CarterLake.org με μετατροπή σε κώδικα PHP από Saratoga-Weather.org.
Πολλές ευχαριστίες στον Kevin Reed του TNET Weather για την εργασία στα πρότυπα του Carterlake, και το σχεδιασμό για την κοινή διαχείριση της σελίδας σε κώδικα PHP.
Πολλές ευχαριστίες στον Mike Challis του Long Beach WA για την γεννήτρια κατασκευής γραφικών διεύθυνσης ανέμου, Εναλλάκτη Θεμάτων και τη βοήθεια μορφοποίησης αυτών των προτύπων με κώδικα CSS.
Πολλές ευχαριστίες στον Ken True του Saratoga-Weather.org για την απεικόνιση του πίνακα συνθηκών με κώδικα AJAX, του κεντρικού πίνακα και την ενσωμάτωση του TNET Weather common PHP site design για αυτήν τη σελίδα.

Ευχαριστίες στον Αθανάσιο Τσιουκανάρα του meteothes.gr για τα αρχεία ελέγχου της Ελληνικής μετάφρασης.

Το πρότυπο αρχικά βασίστηκε στο Designs by Haran.

Ατή η σελίδα συμμορφώνεται με το XHTML 1.0. Επαληθεύστε τα XHTML και CSS αυτής της σελίδας.