^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Μάϊος 20211 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 9.9°C
Μέση υγρασία 64%
Μέσο σημείο δρόσου 3.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.9 km/h
Μέση διεύθυνση 315° (ΒΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 82.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 01 στις 00:00
Μέγιστη θερμοκρασία 9.9°C τον 01 στις 00:00
Ελάχιστη θερμοκρασία 9.9°C τον 01 στις 00:00
Μέγιστη υγρασία 64% τον 01 στις 00:00
Ελάχιστη υγρασία 64% τον 01 στις 00:00
Μέγιστη πίεση 1016.5 hPa τον 01 στις 00:00
Ελάχιστη πίεση 1016.5 hPa τον 01 στις 00:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 01 στις 00:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 1.9 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 01 στις 00:00
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 9.9°C τον 01 στις 00:00

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας2 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 9.9°C
Μέση υγρασία 64%
Μέσο σημείο δρόσου 3.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.9 km/h
Μέση διεύθυνση 315° (ΒΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 82.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 02 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 9.9°C τον 02 στις 23:59
Ελάχιστη θερμοκρασία 9.9°C τον 02 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 64% τον 02 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 64% τον 02 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 1016.5 hPa τον 02 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 1016.5 hPa τον 02 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 02 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 1.9 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 02 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 9.9°C τον 02 στις 23:59

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας3 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 9.9°C
Μέση υγρασία 64%
Μέσο σημείο δρόσου 3.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.9 km/h
Μέση διεύθυνση 315° (ΒΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 82.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 03 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 9.9°C τον 03 στις 23:59
Ελάχιστη θερμοκρασία 9.9°C τον 03 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 64% τον 03 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 64% τον 03 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 1016.5 hPa τον 03 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 1016.5 hPa τον 03 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 03 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 1.9 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 03 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 9.9°C τον 03 στις 23:59

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας4 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 9.9°C
Μέση υγρασία 64%
Μέσο σημείο δρόσου 3.3°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.8 km/h
Μέση διεύθυνση 315° (ΒΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 82.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 04 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 9.9°C τον 04 στις 23:59
Ελάχιστη θερμοκρασία 9.9°C τον 04 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 64% τον 04 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 9% τον 04 στις 11:56
Μέγιστη πίεση 1016.5 hPa τον 04 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 997.4 hPa τον 04 στις 11:56
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 04 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 1.9 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 04 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 9.9°C τον 04 στις 23:59

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας5 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 9.9°C
Μέση υγρασία 64%
Μέσο σημείο δρόσου 3.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.9 km/h
Μέση διεύθυνση 315° (ΒΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 82.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 05 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 9.9°C τον 05 στις 23:59
Ελάχιστη θερμοκρασία 9.9°C τον 05 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 64% τον 05 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 64% τον 05 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 1016.5 hPa τον 05 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 1016.5 hPa τον 05 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 05 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 1.9 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 05 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 9.9°C τον 05 στις 23:59

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας6 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 9.9°C
Μέση υγρασία 64%
Μέσο σημείο δρόσου 3.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.9 km/h
Μέση διεύθυνση 315° (ΒΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 82.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 06 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 9.9°C τον 06 στις 23:59
Ελάχιστη θερμοκρασία 4.4°C τον 06 στις 13:46
Μέγιστη υγρασία 98% τον 06 στις 13:46
Ελάχιστη υγρασία 64% τον 06 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 1016.5 hPa τον 06 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 1013.4 hPa τον 06 στις 13:45
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 06 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 1.9 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 06 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 9.9°C τον 06 στις 23:59

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 9.9°C
Μέση υγρασία 64%
Μέσο σημείο δρόσου 3.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.9 km/h
Μέση διεύθυνση 315° (ΒΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 82.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 07 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 9.9°C τον 07 στις 23:59
Ελάχιστη θερμοκρασία 9.9°C τον 07 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 64% τον 07 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 64% τον 07 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 1016.5 hPa τον 07 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 1016.5 hPa τον 07 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 07 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 1.9 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 07 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 9.9°C τον 07 στις 23:59

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας8 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 9.9°C
Μέση υγρασία 64%
Μέσο σημείο δρόσου 3.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.8 km/h
Μέση διεύθυνση 315° (ΒΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 82.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 08 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 9.9°C τον 08 στις 23:59
Ελάχιστη θερμοκρασία 4.8°C τον 08 στις 06:13
Μέγιστη υγρασία 87% τον 08 στις 06:13
Ελάχιστη υγρασία 64% τον 08 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 1016.5 hPa τον 08 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 1004.2 hPa τον 08 στις 06:13
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 08 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 1.9 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 08 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 9.9°C τον 08 στις 23:59

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Μάϊος 2021 μέχρι την μέρα 8
Μέση θερμοκρασία 9.9°C
Μέση υγρασία 64%
Μέσο σημείο δρόσου 3.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.8 km/h
Μέση διεύθυνση 315° (ΒΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 82.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 09 στις 00:07
Μέγιστη θερμοκρασία 9.9°C τον 09 στις 00:07
Ελάχιστη θερμοκρασία 4.4°C τον 06 στις 13:46
Μέγιστη υγρασία 98% τον 06 στις 13:46
Ελάχιστη υγρασία 9% τον 04 στις 11:56
Μέγιστη πίεση 1016.5 hPa τον 09 στις 00:07
Ελάχιστη πίεση 997.4 hPa τον 04 στις 11:56
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 kmh στις 315°(ΒΔ) τον 09 στις 00:07
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 1.9 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 09 στις 00:07
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 9.9°C τον 09 στις 00:07
Avg daily max temp9.9°C
Avg daily min temp8.7°C
Growing degrees days :0.0GDD


Μέρα, Ωρες Ηλιοφάνειας, ET, Μεγ Ηλιακή Ενέργεια, UV


Σύνολο Ημερήσιου Υετού