^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Σεπτέμβριος 202014 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 77.7°F
Μέση υγρασία 29%
Μέσο σημείο δρόσου 42.6°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.3 kts
Μέση ταχύτητα ριπών 3.7 kts
Μέση διεύθυνση 130° (ΝΑ)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 0.00 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 14 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 84.0°F τον 14 στις 13:21
Ελάχιστη θερμοκρασία 71.1°F τον 14 στις 22:11
Μέγιστη υγρασία 38% τον 14 στις 12:00
Ελάχιστη υγρασία 24% τον 14 στις 13:21
Μέγιστη πίεση 30.191 in. τον 14 στις 13:08
Ελάχιστη πίεση 21.647 in. τον 14 στις 12:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 15.0 kts στις 135 °(ΝΑ) τον 14 στις 13:20
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 18 kts στις 135°(ΝΑ) τον 14 στις 13:21
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 81.6°F τον 14 στις 13:20
24 Hour Graph of this day is not available (20200914.gif)15 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 78.1°F
Μέση υγρασία 33%
Μέσο σημείο δρόσου 45.6°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.7 kts
Μέση ταχύτητα ριπών 4.0 kts
Μέση διεύθυνση 347° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 0.00 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 15 στις 11:00
Μέγιστη θερμοκρασία 87.1°F τον 15 στις 16:09
Ελάχιστη θερμοκρασία 70.0°F τον 15 στις 03:11
Μέγιστη υγρασία 45% τον 15 στις 03:11
Ελάχιστη υγρασία 21% τον 15 στις 16:09
Μέγιστη πίεση 30.167 in. τον 15 στις 11:23
Ελάχιστη πίεση 30.088 in. τον 15 στις 18:29
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.0 kts στις 270 °(Δ) τον 15 στις 10:49
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 15 kts στις 270°(Δ) τον 15 στις 10:50
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 83.8°F τον 15 στις 16:09
24 Hour Graph of this day is not available (20200915.gif)16 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 73.1°F
Μέση υγρασία 58%
Μέσο σημείο δρόσου 56.1°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.9 kts
Μέση ταχύτητα ριπών 2.7 kts
Μέση διεύθυνση 349° (Β)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 0.00 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 16 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 84.9°F τον 16 στις 13:46
Ελάχιστη θερμοκρασία 66.9°F τον 16 στις 20:16
Μέγιστη υγρασία 72% τον 16 στις 20:16
Ελάχιστη υγρασία 29% τον 16 στις 13:46
Μέγιστη πίεση 30.091 in. τον 16 στις 11:00
Ελάχιστη πίεση 29.982 in. τον 16 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 6.0 kts στις 00 °(Β) τον 16 στις 12:47
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 7 kts στις 00°(Β) τον 16 στις 12:47
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 82.7°F τον 16 στις 13:46
24 Hour Graph of this day is not available (20200916.gif)17 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 73.7°F
Μέση υγρασία 62%
Μέσο σημείο δρόσου 59.2°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.3 kts
Μέση ταχύτητα ριπών 3.4 kts
Μέση διεύθυνση 183° (Ν)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 0.00 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 17 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 84.0°F τον 17 στις 14:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 66.4°F τον 17 στις 04:46
Μέγιστη υγρασία 81% τον 17 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 37% τον 17 στις 12:35
Μέγιστη πίεση 29.982 in. τον 17 στις 00:47
Ελάχιστη πίεση 29.893 in. τον 17 στις 18:56
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 10.0 kts στις 045 °(ΒΑ) τον 17 στις 11:27
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 12 kts στις 151°(ΝΝΑ) τον 17 στις 15:51
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 83.9°F τον 17 στις 13:37
24 Hour Graph of this day is not available (20200917.gif)18 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 74.2°F
Μέση υγρασία 57%
Μέσο σημείο δρόσου 57.7°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 7.6 kts
Μέση ταχύτητα ριπών 11.1 kts
Μέση διεύθυνση 24° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 0.00 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 18 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 81.7°F τον 18 στις 15:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 68.2°F τον 18 στις 00:49
Μέγιστη υγρασία 81% τον 18 στις 00:31
Ελάχιστη υγρασία 35% τον 18 στις 15:17
Μέγιστη πίεση 29.993 in. τον 18 στις 23:38
Ελάχιστη πίεση 29.879 in. τον 18 στις 07:15
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 20.0 kts στις 00 °(Β) τον 18 στις 19:43
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 25 kts στις 045°(ΒΑ) τον 18 στις 22:09
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 80.9°F τον 18 στις 15:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας19 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 71.0°F
Μέση υγρασία 51%
Μέσο σημείο δρόσου 51.4°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 8.1 kts
Μέση ταχύτητα ριπών 12.6 kts
Μέση διεύθυνση 38° (ΒΑ)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 0.00 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 19 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 81.9°F τον 19 στις 13:19
Ελάχιστη θερμοκρασία 67.1°F τον 19 στις 23:13
Μέγιστη υγρασία 61% τον 19 στις 08:43
Ελάχιστη υγρασία 31% τον 19 στις 19:01
Μέγιστη πίεση 30.091 in. τον 19 στις 12:15
Ελάχιστη πίεση 29.979 in. τον 19 στις 00:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 26.0 kts στις 03 °(Β) τον 19 στις 08:07
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 36 kts στις 07°(Β) τον 19 στις 09:29
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 80.5°F τον 19 στις 13:19
24 Hour Graph of this day is not available (20200919.gif)20 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 68.3°F
Μέση υγρασία 51%
Μέσο σημείο δρόσου 48.8°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.8 kts
Μέση ταχύτητα ριπών 5.2 kts
Μέση διεύθυνση 35° (ΒΑ)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 0.00 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 20 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 81.1°F τον 20 στις 15:21
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.3°F τον 20 στις 22:20
Μέγιστη υγρασία 67% τον 20 στις 21:25
Ελάχιστη υγρασία 32% τον 20 στις 17:03
Μέγιστη πίεση 30.050 in. τον 20 στις 03:13
Ελάχιστη πίεση 29.997 in. τον 20 στις 16:03
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 15.0 kts στις 00 °(Β) τον 20 στις 06:43
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 17 kts στις 00°(Β) τον 20 στις 06:43
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 80.3°F τον 20 στις 15:19

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας21 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 65.4°F
Μέση υγρασία 55%
Μέσο σημείο δρόσου 48.3°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.4 kts
Μέση ταχύτητα ριπών 4.6 kts
Μέση διεύθυνση 355° (Β)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 0.00 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 21 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 75.4°F τον 21 στις 16:14
Ελάχιστη θερμοκρασία 57.6°F τον 21 στις 04:58
Μέγιστη υγρασία 76% τον 21 στις 20:44
Ελάχιστη υγρασία 35% τον 21 στις 08:29
Μέγιστη πίεση 30.088 in. τον 21 στις 12:55
Ελάχιστη πίεση 30.032 in. τον 21 στις 01:13
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 15.0 kts στις 178 °(Ν) τον 21 στις 10:39
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 17 kts στις 00°(Β) τον 21 στις 11:35
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 77.8°F τον 21 στις 16:14
24 Hour Graph of this day is not available (20200921.gif)22 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 69.7°F
Μέση υγρασία 60%
Μέσο σημείο δρόσου 54.9°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.9 kts
Μέση ταχύτητα ριπών 3.8 kts
Μέση διεύθυνση 16° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 0.00 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 22 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 79.0°F τον 22 στις 13:44
Ελάχιστη θερμοκρασία 61.7°F τον 22 στις 00:45
Μέγιστη υγρασία 76% τον 22 στις 06:44
Ελάχιστη υγρασία 44% τον 22 στις 10:44
Μέγιστη πίεση 30.100 in. τον 22 στις 08:44
Ελάχιστη πίεση 30.026 in. τον 22 στις 20:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.0 kts στις 00 °(Β) τον 22 στις 03:14
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 15 kts στις 00°(Β) τον 22 στις 03:14
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 79.7°F τον 22 στις 13:44

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας23 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 67.0°F
Μέση υγρασία 51%
Μέσο σημείο δρόσου 47.4°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.2 kts
Μέση ταχύτητα ριπών 3.2 kts
Μέση διεύθυνση 4° (Β)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 0.00 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 23 στις 21:00
Μέγιστη θερμοκρασία 77.0°F τον 23 στις 11:39
Ελάχιστη θερμοκρασία 61.3°F τον 23 στις 06:44
Μέγιστη υγρασία 64% τον 23 στις 00:32
Ελάχιστη υγρασία 29% τον 23 στις 10:54
Μέγιστη πίεση 30.032 in. τον 23 στις 00:07
Ελάχιστη πίεση 29.985 in. τον 23 στις 06:32
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 7.0 kts στις 222 °(ΝΔ) τον 23 στις 11:55
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 9 kts στις 225°(ΝΔ) τον 23 στις 11:56
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 78.0°F τον 23 στις 11:39
24 Hour Graph of this day is not available (20200923.gif)24 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 75.6°F
Μέση υγρασία 50%
Μέσο σημείο δρόσου 55.6°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.0 kts
Μέση ταχύτητα ριπών 5.0 kts
Μέση διεύθυνση 360° (Β)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 0.00 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 24 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 75.6°F τον 24 στις 23:59
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.6°F τον 24 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 50% τον 24 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 50% τον 24 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 30.017 in. τον 24 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 30.017 in. τον 24 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 4.0 kts στις 0-0 °(Β) τον 24 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 5 kts στις 0-0°(Β) τον 24 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 77.9°F τον 24 στις 23:59
24 Hour Graph of this day is not available (20200924.gif)25 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 75.6°F
Μέση υγρασία 50%
Μέσο σημείο δρόσου 55.6°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.0 kts
Μέση ταχύτητα ριπών 5.0 kts
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 0.00 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 25 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 75.6°F τον 25 στις 23:59
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.6°F τον 25 στις 19:54
Μέγιστη υγρασία 50% τον 25 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 50% τον 25 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 30.017 in. τον 25 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 30.017 in. τον 25 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 4.0 kts στις 0-0 °(Β) τον 25 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 5 kts στις 0-0°(Β) τον 25 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 77.9°F τον 25 στις 23:59

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Σεπτέμβριος 2020 μέχρι την μέρα 25
Μέση θερμοκρασία 71.9°F
Μέση υγρασία 52%
Μέσο σημείο δρόσου 52.3°F
Μέσο βαρόμετρο 30.026 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.0 kts
Μέση ταχύτητα ριπών 5.7 kts
Μέση διεύθυνση 14° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 0.000 in.
Υετός έτους 16.028 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.000 in τον 26 στις 00:06
Μέγιστη θερμοκρασία 87.1°F τον 15 στις 16:09
Ελάχιστη θερμοκρασία 57.6°F τον 21 στις 04:58
Μέγιστη υγρασία 81% τον 18 στις 00:30
Ελάχιστη υγρασία 21% τον 15 στις 16:09
Μέγιστη πίεση 30.19 in. τον 14 στις 13:08
Ελάχιστη πίεση 21.65 in. τον 14 στις 12:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 26.0 kts στις 03°(Β) τον 19 στις 08:07
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 36.0 kts στις 00°(Β) τον 19 στις 09:29
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 83.9°F τον 17 στις 13:37
Avg daily max temp81.1°F
Avg daily min temp66.0°F


Σύνολο Ημερήσιου Υετού