Σχετικά με το σταθμό

Ο σταθμός τροφοδοτείται από έναν μετεωρολογικό σταθμό Davis Vantage Vue. Τα δεδομένα συλλέγονται κάθε 10 δευτερόλεπτα και η σελίδα ενημερώνεται κάθε 10 δευτερόλεπτα. Η σελίδα και τα δεδομένα της συλλέγονται από το Λογισμικό Weather-Display. Ο σταθμός αποτελείται από ένα ανεμόμετρο, ένα βαρόμετρο, ένα βροχόμετρο και έναν αισθητήρα θερμοκρασίας-υγρασίας τοποθετημένα σε ιστό στην κορυφή του κτιρίου του Συλλόγου.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλών Τοματοπαραγωγών «ΘΕΣΤΟ», ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2012 στη Λάρισα, από 331 ιδρυτικά μέλη. Αποτέλεσε τη φυσική συνέχεια της Ομάδας Παραγωγών Βιομηχανικής Τομάτας της ΕΑΣ Λάρισας, σε ένα θεσσαλικό, ανεξάρτητο, κλαδικό, συνεταιριστικό σχήμα.

Σήμερα αριθμεί πάνω από 600 μέλη (500+ στον κλάδο της βιομηχανικής τομάτας, 100+ στον κάδο των οσπρίων). Αντιπροσωπεύει πάνω από το 30% του παραγωγικού δυναμικού του κλάδου στη βιομηχανική τομάτα, είναι με διαφορά η μεγαλύτερη οργάνωση στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας και μία από τις μεγαλύτερες Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών της Ελλάδας.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλών Τοματοπαραγωγών «ΘΕΣΤΟ» έχει συσταθεί με πρωτοβουλία των παραγωγών και έχει ως σκοπό:

Τον προγραμματισμό και την προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, από ποσοτική και ποιοτική άποψη.

Τη συγκέντρωση και τη διάθεση της παραγωγής των μελών του Συνεταιρισμού.

Την ομαλοποίηση των τιμών παραγωγού και τη διασφάλιση των πληρωμών της αξίας της εμπορευθείσας παραγωγής.

Τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των καλλιεργητικών εργασιών.

Τη μείωση του κόστους καλλιέργειας και τη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας των μελών.

Την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των μέσων παραγωγής των μελών.

Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των παραγόμενων προϊόντων.

Τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος προς όφελος των παραγωγών μελών.

Τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την καλλιέργεια, τη συγκομιδή και τη διάθεση των προϊόντων.

Την επίτευξη βιώσιμου εισοδήματος από την καλλιέργεια των προϊόντων.

Την ίδρυση και διαχείριση Ταμείου Αλληλοβοήθειας των μελών του.

Την προώθηση των διαδικασιών αναγνώρισης του ονόματος και της ιδιαίτερης ποιότητας των προϊόντων.

Τη διασύνδεση όλου του κυκλώματος καλλιέργειας, επεξεργασίας και εμπορίας των προϊόντων, γύρω από τους κοινούς στόχους.

Την ένταξη όλων των παραγωγών της Θεσσαλίας υπό έναν ενιαίο, συλλογικό και επιχειρηματικό φορέα εκπροσώπησης και προάσπισης των συμφερόντων τους.