^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Ιανουάριος 20211 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1020.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.2 km/h
Μέση διεύθυνση 240° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 01 στις 00:00
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 01 στις 00:00
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 01 στις 00:00
Μέγιστη υγρασία 1% τον 01 στις 00:00
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 01 στις 00:00
Μέγιστη πίεση 1022.6 hPa τον 01 στις 23:20
Ελάχιστη πίεση 1018.8 hPa τον 01 στις 05:19
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 5.6 km/h τον 01 στις 13:41
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 13.0 km/h στις 144°(ΝΑ) τον 01 στις 13:42
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 01 στις 00:00

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας2 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1023.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.1 km/h
Μέση διεύθυνση 234° (ΝΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 02 στις 23:47
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 02 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 02 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 02 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 02 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1024.4 hPa τον 02 στις 22:09
Ελάχιστη πίεση 1021.9 hPa τον 02 στις 00:34
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 5.6 km/h τον 02 στις 15:04
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.7 km/h στις 180°(Ν) τον 02 στις 12:41
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 02 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας3 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1023.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.7 km/h
Μέση διεύθυνση 204° (ΝΝΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 03 στις 23:47
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 03 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 03 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 03 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 03 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1024.5 hPa τον 03 στις 09:43
Ελάχιστη πίεση 1022.1 hPa τον 03 στις 17:07
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 7.4 km/h τον 03 στις 16:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 14.8 km/h στις 177°(Ν) τον 03 στις 16:01
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 03 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας4 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1018.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 9.2 km/h
Μέση διεύθυνση 199° (ΝΝΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 04 στις 23:47
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 04 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 04 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 04 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 04 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1022.4 hPa τον 04 στις 00:07
Ελάχιστη πίεση 1015.6 hPa τον 04 στις 15:36
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.1 km/h τον 04 στις 10:26
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 29.6 km/h στις 177°(Ν) τον 04 στις 15:11
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 04 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας5 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1020.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 7.6 km/h
Μέση διεύθυνση 313° (ΒΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 05 στις 23:47
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 05 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 05 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 05 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 05 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1025.0 hPa τον 05 στις 23:42
Ελάχιστη πίεση 1016.3 hPa τον 05 στις 00:20
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 05 στις 11:35
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 22.2 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 05 στις 12:13
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 05 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας6 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1025.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.9 km/h
Μέση διεύθυνση 240° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 06 στις 23:47
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 06 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 06 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 06 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 06 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1026.6 hPa τον 06 στις 10:22
Ελάχιστη πίεση 1024.0 hPa τον 06 στις 14:09
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 5.6 km/h τον 06 στις 15:40
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 11.1 km/h στις 116°(ΑΝΑ) τον 06 στις 14:13
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 06 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1023.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.9 km/h
Μέση διεύθυνση 254° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 0.3 mm
Υετός έτους 0.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.3 mm τον 07 στις 23:20
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 07 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 07 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 07 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 07 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1025.4 hPa τον 07 στις 09:28
Ελάχιστη πίεση 1022.2 hPa τον 07 στις 15:04
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 5.6 km/h τον 07 στις 12:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 9.3 km/h στις 213°(ΝΝΔ) τον 07 στις 12:44
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 07 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας8 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1020.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 2.1 km/h
Μέση διεύθυνση 248° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 0.3 mm
Υετός έτους 0.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 08 στις 23:47
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 08 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 08 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 08 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 08 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1023.2 hPa τον 08 στις 02:15
Ελάχιστη πίεση 1018.9 hPa τον 08 στις 14:26
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 5.6 km/h τον 08 στις 13:38
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 9.3 km/h στις 101°(Α) τον 08 στις 13:39
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 08 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας9 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1019.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 5.1 km/h
Μέση διεύθυνση 252° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 1.8 mm
Υετός έτους 1.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.3 mm τον 09 στις 07:02
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 09 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 09 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 09 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 09 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1021.0 hPa τον 09 στις 07:25
Ελάχιστη πίεση 1016.6 hPa τον 09 στις 14:03
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.1 km/h τον 09 στις 12:14
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 24.1 km/h στις 243°(ΔΝΔ) τον 09 στις 12:06
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 09 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας10 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1021.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 5.1 km/h
Μέση διεύθυνση 195° (ΝΝΔ)
Υετός μήνα 1.8 mm
Υετός έτους 1.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 10 στις 23:48
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 10 στις 23:48
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 10 στις 23:48
Μέγιστη υγρασία 1% τον 10 στις 23:48
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 10 στις 23:48
Μέγιστη πίεση 1023.7 hPa τον 10 στις 10:00
Ελάχιστη πίεση 1019.6 hPa τον 10 στις 00:37
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.1 km/h τον 10 στις 16:18
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 24.1 km/h στις 124°(ΝΑ) τον 10 στις 13:34
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 10 στις 23:48

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας11 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1021.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 8.7 km/h
Μέση διεύθυνση 186° (Ν)
Υετός μήνα 1.8 mm
Υετός έτους 1.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 11 στις 23:47
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 11 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 11 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 11 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 11 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1024.1 hPa τον 11 στις 10:15
Ελάχιστη πίεση 1020.7 hPa τον 11 στις 17:04
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.1 km/h τον 11 στις 16:29
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 25.9 km/h στις 215°(ΝΔ) τον 11 στις 23:39
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 11 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας12 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1015.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 10.5 km/h
Μέση διεύθυνση 213° (ΝΝΔ)
Υετός μήνα 1.8 mm
Υετός έτους 1.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 12 στις 23:47
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 12 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 12 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 12 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 12 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1021.6 hPa τον 12 στις 00:29
Ελάχιστη πίεση 1009.3 hPa τον 12 στις 22:24
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 12 στις 23:28
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 27.8 km/h στις 219°(ΝΔ) τον 12 στις 14:41
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 12 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας13 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1010.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 10.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 18.5 km/h
Μέση διεύθυνση 315° (ΒΔ)
Υετός μήνα 1.8 mm
Υετός έτους 1.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 13 στις 23:47
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 13 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 13 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 13 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 13 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1012.2 hPa τον 13 στις 21:39
Ελάχιστη πίεση 1009.4 hPa τον 13 στις 04:46
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 20.4 km/h τον 13 στις 13:21
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 40.7 km/h στις 350°(Β) τον 13 στις 14:27
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 13 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας14 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1012.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 10.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 20.0 km/h
Μέση διεύθυνση 317° (ΒΔ)
Υετός μήνα 1.8 mm
Υετός έτους 1.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 14 στις 23:47
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 14 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 14 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 14 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 14 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1016.3 hPa τον 14 στις 23:19
Ελάχιστη πίεση 1009.6 hPa τον 14 στις 06:09
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 25.9 km/h τον 14 στις 12:44
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 46.3 km/h στις 321°(ΒΔ) τον 14 στις 10:46
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 14 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας15 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1013.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 6.1 km/h
Μέση διεύθυνση 309° (ΒΔ)
Υετός μήνα 2.4 mm
Υετός έτους 2.4 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.3 mm τον 15 στις 12:41
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 15 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 15 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 15 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 15 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1016.0 hPa τον 15 στις 00:03
Ελάχιστη πίεση 1012.2 hPa τον 15 στις 14:16
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 15 στις 12:22
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 22.2 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 15 στις 12:23
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 15 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας16 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1009.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 9.7 km/h
Μέση διεύθυνση 306° (ΒΔ)
Υετός μήνα 2.7 mm
Υετός έτους 2.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.3 mm τον 16 στις 11:11
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 16 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 16 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 16 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 16 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1013.9 hPa τον 16 στις 00:01
Ελάχιστη πίεση 1005.0 hPa τον 16 στις 14:05
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 20.4 km/h τον 16 στις 15:30
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 37.0 km/h στις 297°(ΔΒΔ) τον 16 στις 17:39
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 16 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας17 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1014.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 8.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 16.4 km/h
Μέση διεύθυνση 328° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 17.7 mm
Υετός έτους 17.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.3 mm τον 17 στις 11:35
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 17 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 17 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 17 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 17 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1019.2 hPa τον 17 στις 22:04
Ελάχιστη πίεση 1009.9 hPa τον 17 στις 00:05
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 20.4 km/h τον 17 στις 16:32
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 35.2 km/h στις 333°(ΒΒΔ) τον 17 στις 14:29
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 17 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας18 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1018.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 7.1 km/h
Μέση διεύθυνση 347° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 48.6 mm
Υετός έτους 48.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.9 mm τον 18 στις 10:25
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 18 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 18 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 18 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 18 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1021.8 hPa τον 18 στις 23:39
Ελάχιστη πίεση 1015.3 hPa τον 18 στις 14:29
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.1 km/h τον 18 στις 23:40
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 25.9 km/h στις 0-0°(Β) τον 18 στις 19:18
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 18 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας19 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1023.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 9.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 18.5 km/h
Μέση διεύθυνση 333° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 54.9 mm
Υετός έτους 54.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.3 mm τον 19 στις 23:22
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 19 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 19 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 19 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 19 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1027.2 hPa τον 19 στις 23:26
Ελάχιστη πίεση 1021.2 hPa τον 19 στις 01:30
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 18.5 km/h τον 19 στις 23:23
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 37.0 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 19 στις 23:24
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 19 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας20 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1030.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 6.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 13.1 km/h
Μέση διεύθυνση 328° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 54.9 mm
Υετός έτους 54.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 20 στις 23:47
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 20 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 20 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 20 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 20 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1033.5 hPa τον 20 στις 23:11
Ελάχιστη πίεση 1026.4 hPa τον 20 στις 00:28
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 16.7 km/h τον 20 στις 07:11
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 31.5 km/h στις 324°(ΒΔ) τον 20 στις 00:38
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 20 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας21 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1032.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.9 km/h
Μέση διεύθυνση 278° (Δ)
Υετός μήνα 54.9 mm
Υετός έτους 54.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 21 στις 23:47
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 21 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 21 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 21 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 21 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1033.4 hPa τον 21 στις 00:14
Ελάχιστη πίεση 1030.9 hPa τον 21 στις 15:04
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 5.6 km/h τον 21 στις 14:05
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 11.1 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 21 στις 11:38
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 21 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας22 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1029.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.8 km/h
Μέση διεύθυνση 258° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 54.9 mm
Υετός έτους 54.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 22 στις 23:47
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 22 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 22 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 22 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 22 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1032.2 hPa τον 22 στις 00:09
Ελάχιστη πίεση 1027.0 hPa τον 22 στις 16:38
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 5.6 km/h τον 22 στις 13:11
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 11.1 km/h στις 253°(ΔΝΔ) τον 22 στις 14:26
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 22 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας23 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1023.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.5 km/h
Μέση διεύθυνση 253° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 55.2 mm
Υετός έτους 55.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.3 mm τον 23 στις 10:09
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 23 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 23 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 23 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 23 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1027.5 hPa τον 23 στις 00:07
Ελάχιστη πίεση 1020.7 hPa τον 23 στις 23:15
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 5.6 km/h τον 23 στις 22:42
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 14.8 km/h στις 157°(ΝΝΑ) τον 23 στις 13:11
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 23 στις 23:47
24 Hour Graph of this day is not available (20210123.gif)24 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1018.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 10.4 km/h
Μέση διεύθυνση 245° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 55.2 mm
Υετός έτους 55.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 24 στις 23:47
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 24 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 24 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 24 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 24 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1020.9 hPa τον 24 στις 00:06
Ελάχιστη πίεση 1017.0 hPa τον 24 στις 05:29
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 24 στις 04:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 27.8 km/h στις 191°(Ν) τον 24 στις 04:04
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 24 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας25 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 12.4 km/h
Μέση διεύθυνση 253° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 55.2 mm
Υετός έτους 55.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 25 στις 23:47
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 25 στις 23:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 25 στις 23:47
Μέγιστη υγρασία 1% τον 25 στις 23:47
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 25 στις 23:47
Μέγιστη πίεση 1019.3 hPa τον 25 στις 00:22
Ελάχιστη πίεση 1015.2 hPa τον 25 στις 14:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 25 στις 14:31
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 33.3 km/h στις 266°(Δ) τον 25 στις 10:00
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 25 στις 23:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Ιανουάριος 2021 μέχρι την μέρα 25
Μέση θερμοκρασία 60.0°C
Μέση υγρασία 1%
Μέσο σημείο δρόσου 50.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1020.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 8.1 km/h
Μέση διεύθυνση 297° (ΔΒΔ)
Υετός μήνα 277.8 mm
Υετός έτους 362.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.9 mm τον 18 στις 10:25
Μέγιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 26 στις 00:04
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.0°C τον 26 στις 00:04
Μέγιστη υγρασία 1% τον 26 στις 00:04
Ελάχιστη υγρασία 1% τον 26 στις 00:04
Μέγιστη πίεση 1033.5 hPa τον 20 στις 23:11
Ελάχιστη πίεση 1005.0 hPa τον 16 στις 14:05
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 25.9 kmh στις 297°(ΔΒΔ) τον 14 στις 12:44
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 46.3 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 14 στις 10:46
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45.1°C τον 26 στις 00:04
Avg daily max temp60.0°C
Avg daily min temp60.0°C
Growing degrees days :875.0GDD
Corn growing degrees days:1265.0 GDD


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
00.3 mm τον 7
01.5 mm τον 9
00.6 mm τον 15
00.3 mm τον 16
15.0 mm τον 17
30.9 mm τον 18
06.3 mm τον 19
00.3 mm τον 23