Κάμερα Λεπιανών Άρτας 1

H κάμερα είναι τοποθετημένη στα Λεπιανά Άρτας στα 600 μέτρα υψόμετρο και κοιτάει νοτιοανατολικά.

Στο βάθος διακρίνονται τα Τζουμέρκα.
Ιδιοκτησία: Χρήστος Αρβανίτης

Φιλοξενία: Χρήστος Αρβανίτης
(αυτόματη ανανέωση κάθε 2 λεπτά)

Για ζωντανή μετάδοση κατεβάστε την εφαρμογή μας:
hit counterFlag Counter